takca: (Default)
[personal profile] takca


смотрят, как уходит лето...

(no subject)

Date: 2012-10-02 08:46 am (UTC)
From: [identity profile] writers-wife.livejournal.com
Зато хоть понятно, в какую сторону оно уходит:-)

(no subject)

Date: 2012-10-02 10:44 am (UTC)
From: [identity profile] olga-umka.livejournal.com
я тоже грущу...
последние денечки солнечные, а я в офисе сижу :( пичалька...

(no subject)

Date: 2012-10-02 12:02 pm (UTC)
From: [identity profile] eaglett.livejournal.com
так и тянет рядом прилечь

(no subject)

Date: 2012-10-02 12:30 pm (UTC)
From: [identity profile] merric.livejournal.com
Острейшее желание обнять Стиву за шею и прилечь рядышком!

Profile

takca: (Default)
takca

April 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 08:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios